yükleniyor...

Kullanım Koşulları

Üye, sözleşme konusu malı almadan önce muayene edecek, ambalajı bozulmuş, ezik, yırtık vb hasarlı veya ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan malzemenin hasarsız ve sağlam olduğüu kabul edilecektir. 

Teslimden sonra malın özenle korunması Üye'ye aittir. Üye cayma hakkı kullanılacaksa, mal kullanılmamalıdır; ürün ambalajı bozulmamış şekilde, yeniden satılabilir halde Satıcı'ya iade edilmelidir. İade öncesi Satıcı'ya bilgi verilmeli, alınan talimatlara uygun olarak iade işlemi yapılmalıdır. Mal veya hizmetin tesliminden sonra, Üye'ye ait kredi kartının, Üye kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilece haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi durumunda, Üye kendisine teslim ediımiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (iç) gün içerisinde Satıcı'ya geri göndermekle yükümlüdür. Bu taktirde teslimat giderleri Üye'ye aittir.

Üyeler, koşullu indirim veya koşullu hediye kuponu kullandığı durumda, indirim / kupon koşuluna en az 6 (altı) ay süre ile bağlı kalmak zorundadır. Aksi durumda yapılmış indirimin geri tahsilinden sonra yükümlülüklerinden kurtulabilir.

Askeri personel, Emniyet mensubu ve kolluk kuvvetlerine tanımlanan indirimler, üyenin görev süresi boyunca geçerlidir. Söz konusu vasfı kaybeden Üyeler, Satıcı'ya bilgi vererek indirim tanımlamalarını yeniden düzenlemelidirler.

Diğer kişisel indirim ve hediye kuponu tanımları Satıcı'nın uygun gördüğü süre ve miktarda devam ettirilir. Satıcı dilediği ve zaman ve koşullarda indirim / kupon tanımlamalarını kaldırabilir.